Deschiderea "Centrului de Resurse si Servicii P.A.V.E.L. "

Asociatia P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viata Este Luminoasa), organizatie a parintilor cu copii bolnavi de cancer, leucemii si anemii grave, infiintata in 1996 (www.asociatiapavel.home.ro) a avut bucuria de a castiga, in cadrul campaniei mondiale contra cancerului "My Child Matters" (www.mychildmatters.org) finantarea proiectului "Construind un viitor pentru copiii din Romania", proiect care va fi derulat in parteneriat cu Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", Bucuresti, in cursul anului 2007.
Proiectul este finantat de compania sanofi aventis, in colaborare cu UICC (Global Cancer Control).

Cancerul este în prezent o importantă problemă de sănătate publică, fiind a doua cauză a mortalităţii în România. Mai mult de 40.000 de oameni mor anual de cancer şi alte 45.000 de cazuri sunt diagnosticate.
Ignoranţa, lipsa de informaţie publică, secondată de o implicare limitată din partea autorităţilor în acest domeniu, duc la diagnosticarea târzie a bolii şi, ca urmare, tratamentul devine extrem de costisitor, agresiv, implicind mai multă suferinţă atât pentru pacient cât şi pentru familie. Din aceste motive, in foarte multe cazuri, vindecarea nu mai este posibilă. De aceea si percepţia publicului este greşită, făcind din boala canceroasă un diagnostic fără milă, echivalentul condamnării la moarte. Cancerul este, de asemenea, o cauză importantă pentru moarte, în rândul copiilor şi adolescenţilor.
Tipurile de cancer ce se dezvoltă la copii sunt diferite de cele întâlnite la adulţi, din punct de vedere al locaţiei, frecvenţei, tipologiei histologice şi tratamentului, necesitind deci o abordare diferită. Dar, ca şi în cazul adulţilor, diagnosticarea timpurie reprezintă premisa esenţială a vindecării, fiind dovedit clinic faptul că 80-90% din tumorile diagnosticate timpuriu la copii, pot fi vindecate. Cu toate acestea, tratamentul este unul de durată, în multe cazuri pacientul trebuind internat în spital împreună cu unul din membrii familiei.
Izbiţi de un diagnostic teribil, copiii şi părinţii se găsesc împreună, într–o situaţie critică pe care nu ştiu să o gestioneze. Copii sunt separaţi de grupul de prieteni, de multe ori nu mai pot merge la grădiniţă sau la şcoală şi chiar dacă merg sunt trataţi diferit. Pe lângă toate acestea ei trebuie să suporte durerea şi inconvenientele cauzate de tratament, iar perioada lungă de timp petrecută în spital, obligaţi să stea numai în pat, le poate cauza agitaţie şi nervozitate. Schimbările fizice pe care le suportă, generează de asemenea un sentiment de frustrare. Părinţii nu ştiu cum să facă faţă situaţiei din punct de vedere emoţional şi financiar. Ei trăiesc această experienţă traumatizantă fără informaţii despre boală, despre tratamentul adecvat, despre condiţiile de viaţă necesare în astfel de cazuri sau despre drepturile legale ale copiilor în această situaţie.
În U.E., serviciile pentru pacienţi, în special pentru cei ce suferă de boli incurabile sau care implică tratament pe termen lung, iau în considerare toate aspectele legate de calitatea vieţii sau aspectele sociale implicate. În România nu există un sistem coerent de gândire în abordarea nevoilor complexe ale pacienţilor, politicile medicale furnizind chiar ele constrângeri în a asigura asistenţă medicală şi tratament. De asemenea, nu există o cooperare inter-instituţională cu privire la problemele acestor pacienţi.

Prin natura domeniului său, Asociaţia P.A.V.E.L este singura organizaţie care s-a implicat în sprijinirea familiilor copiilor cu cancer care primesc tratament medical în Bucureşti.
(clinicile de oncologie şi hematologie pediatrică de aici tratează copii şi adolescenţi din toată România) şi una din puţinele organizaţii neguvernamentale din ţară, care lucrează pentru pacienţii cu cancer. Deci Asociaţia P.A.V.E.L este preocupată de multă vreme de aceste probleme şi aspecte.
În cadrul Asociaţiei P.A.V.E.L este bine cunoscut faptul că numai o informare adecvată poate face diferenţa dintre un tratament de vindecare şi unul care nu face altceva decât să amâne inevitabilul. P.A.V.E.L cunoaşte nevoia de suport a copiilor cu cancer şi a familiilor lor şi ştie de asemenea, că pentru a face cu adevărat o schimbare, aceasta trebuie să fie făcută în politicile medicale naţionale.
Considerind toate aceste aspecte, Asociaţia are drept scop implicarea în furnizarea informaţiei către public şi conştientizarea publicului cu privire la semnele şi simptomele ce apar în stadiile incipiente ale bolii, şi care dacă sunt luate în consideraţie la timp, pot duce la diagnosticarea timpurie a cancerului. Asociaţia P.A.V.E.L vrea să ofere informaţii, tuturor celor interesaţi, despre posibilele tipuri de tratament, despre serviciile oferite în România şi despre drepturile copiilor cu cancer.
În cadrul acestui proiect P.A.V.E.L. vrea să ofere servicii de consiliere şi suport atât pentru copiii bolnavi de cancer cât şi pentru familiile lor. Toate aceste lucruri pot fi coordonate prin intermediul unui Centru de Resurse şi Servicii deschis la Institutul Oncologic, care este în aceeaşi curte cu Spitalul Clinic Fundeni.
Locaţia a fost aleasa luîndu-se în considerare faptul că printre spitalele cu secţii de oncologie pediatrică, Spitalul Clinic Fundeni asigură îngrijiri unui număr important de copii şi adolescenţi din toată ţara. Săptămânal, în jur de 120 de copii şi adolescenţi cu vârste între 1 şi 19 ani, din toată ţara, sunt trataţi în secţiile de hematologie pediatrică ale spitalului (Clinicile de pediatrie 1 şi 2 ) iar în Institutul Oncologic pe Secţia de Oncopediatrie sunt trataţi în jur de 60 de copii săptămânal. A treia locaţie unde există secţie de oncologie pediatrică în Bucureşti este Spitalul Clinic de Urgenţă “Maria Sklodowska Curie” (cunoscut şi sub numele de Budimex) care asigură tratamentul săptămânal pentru 50 copii.
Asociaţia P.A.V.E.L crede că abordarea într-un domeniu atât de complex şi sensibil, precum problematica copiilor cu cancer, are nevoie de cooperare şi implicare a cât mai multor actori, ce pot contribui în mod semnificativ la modelarea şi întărirea unor practici adecvate, în concordanţă cu standardele şi cerinţele Uniunii Europene. Deci, scopul Asociaţiei P.A.V.E.L, vizat prin acest proiect, este de a facilita cooperarea între ONG-uri şi autorităţi, pentru a promova bunele practici si a permite dezvoltarea iniţiativelor ce vor întări cadrul institu
ţional ce asigură îngrijire pentru copii cu cancer, la nivel naţional.
Credem că, prin activităţile incluse, proiectul este mai mult decât de ajutor pentru copiii cu cancer şi familiile lor, întrunind în mod adecvat nevoile lor, reîntărind cooperarea inter-instituţională, promovînd bunele practici, susţinînd schimbul de experienţă, capitalizînd şi diseminînd experienţa existentă. Prin răspândirea informaţiei specifice, joacă de asemenea, un rol în diagnosticarea timpurie a cancerului la copii, crescînd în mod semnificativ şansele de vindecare şi în schimbarea mentalităţii părinţilor şi a comunitaţilor din care fac parte.

Rezumatul proiectului:
“Construind Viitorul pentru Copiii din România”
     
      Echipa proiectului:
D-na OLGA – RODICA CRIDLAND, coordonator de proiect (voluntar)
D-ra RAMONA M. GOTTESZMAN, consultant (voluntar)
D-ra EMA – ELZA ŞECLĂMAN, consultant (voluntar)         
D-ra ANCA POROINEANU, consultant (voluntar)

D-ra  VICTORITA IULIANA GHIDU, coordonator de proiect
D-ra   CRISTINA STERIE, psiholog
D-ra SIMONA   Sandu, asistent social

Scopul proiectului: Imbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a părinţilor, profesioniştilor, organizaţiilor şi publicului cu privire la problematica copiilor cu cancer prin crearea si administrarea unui Centru de resurse si servicii pentru parinti si copii in incinta Intitutului Oncologic Bucuresti.

Obiectivul 1. Diversificarea resurselor pentru părinţi, profesionişti, organizaţii şi public cu privire la problematica  copiilor cu cancer.
Obiectivul 2. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a părinţilor, profesioniştilor şi a publicului român în privinţa prevenirii, tratamentului şi a serviciilor disponibile în domeniu pentru copii bolnavi de cancer.
Obiectivul 3. Întărirea cadrului instituţional public-privat şi sensibilizarea profesioniştilor, autorităţilor şi a publicului, pentru a observa şi a promova drepturile copiilor cu cancer.

Descrierea proiectului: Se aşteaptă ca proiectul să stimuleze o schimbare în modul în care părinţii, autorităţile şi profesioniştii răspund la problematica din domeniul cancerului, să asigure servicii directe prin intermediul Centrului de Resurse şi Servicii şi să ofere îndrumări practice în conceperea planurilor locale de acţiune care se adresează acestei problematici, prin intermediul unor parteneriate în România. Totodată, proiectul va creşte nivelul de conştientizare al profesioniştilor şi celor care concep şi implementează politicile de acţiune la nivel înalt, asupra importanţei întreprinderii în timp util a acţiunilor ce coordoneaza şi asigură complementaritatea intervenţiilor ce se adresează problemelor de sănătate din România. În plus, va creşte nivelul de expertiză şi vizibilitatea şi va dovedi eficacitatea acţiunilor coerente ale Asociaţiei P.A.V.E.L şi a partenerilor săi, prin activităţile de la Centru.

Strategia generală a proiectului are la bază crearea şi consolidarea Centrului de Resurse şi Servicii, a parteneriatului între ONG-uri, asociaţia părinţilor copiilor afectaţi de cancer (P.A.V.E.L) şi o instituţie publică, un spital (Institutul Oncologic) şi realizarea unei bune comunicări şi diseminări informaţionale asupra prevenirii şi tratării cancerului. Acest Centru va reprezenta un punct de referinţă atât pentru părinţii copiilor cu cancer care vor beneficia de serviciile oferite de spital, ce vor veni din toată ţara, cât şi pentru profesioniştii din domeiu şi pentru public. Centrul va fi condus de o echipă multidisciplinară, ce va da un exemplu de coordonare şi cooperare pentru întreaga Românie, în ceea ce priveşte abordarea problemei copiilor bolnavi de cancer. Strategia proiectului se fundamentează pe experienţa organizaţiilor partenere în a asigura servicii pentru copiii bolnavi de cancer şi familiile lor, în a promova diagnosticarea timpurie, tratamentul şi drepturile acestor copii, bazîndu-se în special pe faptul că P.A.V.E.L a dezvoltat de-a lungul anilor, mai multe acţiuni de lobby şi advocacy pentru ei.

Acest lucru constitue un avantaj pentru realizarea unui parteneriat cu ONG-urile şi cu autorităţile publice şi pentru promovarea printre autorităţile locale şi părinţi, a facilităţilor şi oportunităţilor existente în România, ţintind spre accesul total al copiilor cu cancer la serviciile sociale, de sănătate şi la cele educative.
Angajamentul cât mai multor actori interesaţi de proiect, din comunităţile din România, va fi monitorizat pe tot parcursul proiectului. Acţiunile de advocacy ce ţintesc spre autorităţile centrale şi locale, sunt deci, parte esenţială a acestui proiect.

Scopul nostru este ca părinţii şi copiii, beneficiari ai Asociaţiei PAVEL şi ai spitalului menţionat mai sus, să aibă un rol esenţial în activităţile acestui proiect.
Un element critic al acestui program îl reprezintă şi sustenabilitatea parteneriatelor create şi a Centrului de Resurse şi Servicii, ca un nou tip de entitate la nivel local şi naţional.

Activitatile proiectului:
1) Constituirea Centrului de resurse si servicii în domeniul cancerului la copii.
1.1. Renovarea şi adaptarea spaţiului oferit de Institutul Oncologic din Bucureşti
1.2. Amenajarea şi dotarea spatiului (cumpărarea mobilierului necesar, cumpărarea calculatoarelor)
1.3. Angajarea şi training-ul echipei proiectului (echipa proiectului ce va asigura desfăşurarea activităţilor la Centrul de Resurse şi Servicii va fi formată din: coordonatorul proiectului (full time), asistent social (full time), psiholog (full time), consilier legal (2 ore pe săptămână – voluntar), specialist IT ( part time/ consultant).
2) Crearea, actualizarea şi dezvoltarea unei baze de date: Baza de date va fi o resursă de informaţii importantă pentru părinţii şi copiii cu cancer, pentru profesioniştii din domeniu şi din domeniile adiacente, interesaţi de această problematică. Structura acestei baze de date va fi stabilită în urma unei analize a nevoilor, ce se va face prin chestionare administrate părinţilor, echipei medicale, instituţiilor şi organizaţiilor ce au legătură cu domeniul. Baza de date va conţine informaţii structurate în mai multe câmpuri: instituţii în România care furnizează servicii medicale pentru copii cu cancer; ONG-uri din România care susţin programe pentru copiii cu cancer şi familiile acestora; tipuri de servicii furnizate în funcţie de probleme &
#351;i instituţiile care furnizează aceste servicii; tipuri de materiale informative în domeniu, care să poată fi accesate sau furnizate către cei interesaţi; drepturile copilului cu cancer; clinici de peste hotare; rapoarte şi studii în domeniu; programe şi acţiuni în domeniu etc. Baza de date va fi în mod constant actualizată şi dezvoltată iar informaţiile vor fi accesibile atât direct în cadrul Centrului de Resusurse şi Servicii cât şi pe site-ul care se va dezvolta în cadrul acestui proiect.
3) Organizarea unei biblioteci şi a unei videoteci: Acestea vor conţine materiale folositoare pentru copiii cu cancer şi pentru familiile lor precum si pentru personalul din domeniu cat şi pentru cei interesaţi în dezvoltarea de activităţi formative în domeniu.
4) Crearea site-ului web: Website-ul Asociatiei P.A.V.E.L. va fi îmbunătăţit şi dezvoltat prin adăugarea unei componente de website a Centrului de Resurse şi Servicii, cu accent pe două elemente: baza de date şi forum de discuţii. Website-ul va asigura celor interesaţi accesul la informaţii generale şi specifice despre cancer (prevenire, diagnostic timpuriu şi tratament), instituţii şi servicii din domeniu, proiecte şi acţiuni, publicaţii şi alte surse de informaţii în domeniu. Prin intermediul website-ului va fi posibilă accesarea bazei de date dezvoltată în cadrul proiectului şi comunicarea în cadrul unui forum de discuţie, astfel încât familiile copiilor cu cancer să găsească în website o sursă de informaţii şi suport. De asemenea, website-ul va reprezenta o resursă de informaţii şi suport pentru profesioniştii din domeniu sau pentru alte instituţii interesate în dezvoltarea de activităţi specifice în domeniu.
5) Stabilirea şi funcţionarea unei Linii telefonice pentru cancer de tip TelVerde: În cadrul Centrului de resurse şi servicii în domeniul copilului cu cancer va funcţiona o linie telefonică care va fi coordonată de echipa Centrului, 8 ore pe zi. Serviciile liniei telefonice vor fi gratuite şi confidenţiale, furnizînd informaţii şi consiliere pentru copiii cu cancer, familiile lor şi alte persoane sau profesionişti interesaţi de aspecte specifice. Dezvoltarea liniei telefonice pentru cancer – un serviciu de consiliere telefonică gratuit şi confidenţial pentru pacienţi şi familiile lor, vecini, prieteni. Susţinerea indivizilor, familiilor şi comunităţii prin furnizarea de informaţii acurate şi servicii de consiliere, 8 ore pe zi. Linia telefonică va fi popularizată prin intermediul website-ului, materialele create în cadrul proiectului, la conferinţele şi seminariile din timpul proiectului şi prin alte mijloace de promovare specifice (articole şi reclame în mass-media etc).

6) Furnizarea unor servicii directe de susţinere pentru copii şi părinţi: Echipa multidisciplinară a Centrului de Resurse şi Servicii în domeniul copiilor cu cancer, va furniza următoarele tipuri de servicii:
    Serviciile de asistenţă şi consiliere socială se vor centra pe: identificarea nevoilor beneficiarilor şi crearea, împreună cu beneficiarii, a unui plan de intervenţie ajustat nevoilor; furnizarea de informaţii cu privire la drepturile pe care le au, instituţiile cu responsabilităţi în domeniu şi tipurile de servicii oferite; facilitarea contactelor şi relaţiilor cu diferite instituţii/organizaţii; organizarea unor sesiuni informative şi educaţionale pentru părinţi şi copii; organizarea, împreună cu psihologul, a grupurilor de suport şi a activităţilor de tip „şcoală pentru părinţi” etc.
    Asistenţa şi consilierea psihologică se va centra pe: furnizarea de suport şi consiliere pentru părinţi şi copii, pentru a lupta cu traumele emoţionale cauzate de boală, organizarea de sesiuni informative şi educaţionale pentru părinţi şi copii; organizarea, împreună cu asistentul social, a grupurilor de suport şi a activităţilor de tip „respiro” şi „şcoală pentru părinţi” etc.
    Serviciile de consiliere juridică vor fi furnizate o dată pe săptămână, de către consilierul juridic şi se vor centra pe informarea şi consilierea părinţilor în a face faţă situaţiilor ce pun în pricol drepturile legale ale copiilor cu cancer şi informarea părinţilor cu privire la paşii legali ce trebuie urmaţi pentru asigurarea drepturilor copilului.
    Activităţile de tip grupuri de suport şi „şcoala pentru părinţi” vor fi organizate de asistentul social şi psihologul echipei, în acord cu nevoile identificate în rândul părinţilor şi copiilor, frecvenţa întâlnirilor şi tematica abordată fiind stabilită de comun acord cu beneficiarii – părinţi şi copii.
    Serviciile de tip „respiro” sunt asigurate în cadrul proiectului de către Asociaţia PAVEL, care are în Bucureşti un apartament disponibil, unde părinţii pot ii găzduiţi gratuit, pe parcursul perioadei în care copii lor urmează tratamente sau controale medicale în unele din spitalele din Bucureşti.
Acest serviciu este un mare ajutor pentru părinţi, care au astfel şansa să trăiască în condiţii civilizate în loc să fie obligaţi să doarmă pe un scaun într-un salon de spital, împreună cu pacienţii.
    Facilitarea contactelor cu medici şi clinici din străinătate este o activitate începută de Asociaţia P.A.V.E.L. cu mult timp în urmă. Mulţumită acestei acţiuni, câţiva copii au beneficiat deja de tratamente gratuite sau intervenţii chirurgicale în clinicile din străinătate. Această activitate va fi continuată de Asociaţia P.A.V.E.L., centrîndu-se pe facilitarea contactelor dintre medici/clinici, consilierea părinţilor în vederea strângerii de fonduri necesare tratamentelor sau deplasărilor la clinicile de peste hotare, etc.
7) Confecţionarea şi diseminara materialelor informative: Tematica acestor materiale va urmări: 1) prevenirea cancerului la copii (factori predispozanţi, măsuri şi mijloace de prevenire etc.) 2) diagnosticul precoce, 3) tratamente disponibile pe plan mondial şi naţional, 4) servicii furnizate în România şi alte materiale necesare. Estimăm că pe parcursul acestui program vom elabora multe tipuri de materiale, în multe copii fiecare, în total cam 10000 de copii de broşuri, pliante şi postere.
8) Activităţi de conştientizare: Prin intermediul politicilor de conştientizare, cei ce întocmesc politicile, autorităţile publice, media şi alţi stakeholderi vor fi expuşi şi vor învăţa despre prevenţia cancerului la copii şi despre te
matica legată de cancerul la copii, fiind într-o relaţie de comunicare directă cu Asociaţia P.A.V.E.L. şi membrii săi, părinţi şi colaboratori. În acest mod, credem că se vor crea oportunităţile şi premisele pentru luarea deciziilor, ţinîndu-se cont de nevoile existente şi priorităţi.
9) Organizarea unui seminar cu reprezentanţi ai organizaţiilor de cancer, în vederea mobilizării resurselor locale şi elaborării unui plan de acţiune. Seminarul de o zi va avea loc în Bucureşti şi va reuni în jur de 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor ce activează în domeniul cancerului, membrii ai FABC (Federeţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer). Scopul acestui seminar îl constituie analizarea situaţiei existente la nivelul României şi elaborarea unui Plan de Acţiune local care să fie implementat de reprezentanţii organizaţiior participanţi la seminar, cu susţinerea Asociaţiei P.A.V.E.L. Resursele informative elaborate în cadrul proiectului vor fi oferite participanţilor la seminar, pentru a fi diseminate şi pentru a susţine implementarea planului local de acţiune.
10) Organizarea unei conferinţe naţionale: Organizarea unei conferinţe naţionale va marca punctul culminant al proiectului, pentru că va crea oportunitatea de a prezenta rezultatele proiectului, prevenirea şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor cu cancer din România şi va crea un cadru formal de dialog între toţii actorii implicaţi, atât din mediul public cât şi din cel privat. Proiectul şi pregătirile pentru conferinţă îi vor implica pe majoritatea membrilor Asociaţiei P.A.V.E.L., părinţi şi voluntari. Această conferinţă va avea în jur de 100 de participanţi şi îşi va propune să implice oficiali români de la nivel înalt, factori de decizie şi profesionişti din domeniu. Conferinţa va avea loc la Palatul Parlamentului, unde o sală poate fi obţinută ca donaţie din partea Parlamentului.
11) Planul de monitorizare şi evaluare: Coordonatorul de proiect va monitoriza desfăşurarea activităţilor proiectului pe durata de derulare a acestuia. Este o activitate continuă pentru a monitoriza obiectivele şi rezultatele.

Coordonatorul de proiect va fi responsabil de elaborarea rapoartelor narative de activitate şi a rapoartelor financiare lunare sau semestriale, după cum va fi cerut. Va fi inclusă de asemenea pregătirea unui plan de dezvoltare a sustenabilităţii care va fi prezentat finanţatorului.
Planul de evaluare şi monitorizare include mai multe unelte de colectare a datelor, incluse în ciclurile de viaţă ale proiectului: minute ale întrunirilor, rapoarte lunare din partea echipei Centrului de Resurse, etc. Monitorizarea şi evaluarea se vor face în acord cu planul de activităţi al proiectului, rezultatele şi realizările care sunt împărtăşite cu partenerul local.

Asociatia P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viata Este Luminoasã) este asociatia pãrintilor cu copii bolnavi de cancer, leucemie si anemii grave, fiind o organizatie umanitarã, non-profit si neguvernamentalã, inregistrata la 10 mai 1996.
Scopul ei este de a oferi ajutor moral, material si legal familiilor cu copii bolnavi.
Asociatia P.A.V.E.L. este membra: a ICCCPO (Confederaþia Internaþionalã a Organizatiilor Pãrintilor cu Copii Bolnavi de Cancer), a Eurochild AISBL, a UICC (Uniunea Internationala Contra Cancerului), a ECPC (European Cancer Patient Confederation) si membra a FABC (Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, din Romania).

Proiecte desfasurate de Asociatia P.A.V.E.L.:
1.    "Centrul de Resurse si Servicii P.A.V.E.L." – centru de informare, asistenta sociala, consultanta psihologica, legislativa si pe probleme de sanatate, gratuita, pentru familiile acestor copii, nou proiect derulat de asociatia noastra in parteneriat cu Institutul Oncologic, Bucuresti; crearea in cadrul acestui centru a unei colectii de materiale informative, brosuri si reviste medicale si publicarea altora; crearea unei baze de date cu informatii necesare pacientilor; crearea in viitorul apropiat a unei linii de telefon, de tip TelVerde, pentru pacientii cu cancer.
2.    "Camera de Joaca" (terapie prin joc in spitale, pentru copiii bolnavi), proiect ce se desfasoara la sectiile de oncopediatrie a spitalului M.S.Curie (Budimex) si al Institutului Oncologic, Bucuresti, la Camerele de Joaca, (amenajate si in curs de amenajare, de catre Asociatia P.A.V.E.L.)
3.    "Casa Parintilor" (cazarea gratuita a parintilor sositi din provincie cu copiii la tratament în Bucuresti).
4.    Organizarea a diverse evenimente pentru copiii bolnavi sau vindecati (serbari, excursii, expozitii de desene,…).
5.    Ajutorarea familiilor, la solicitarea acestora si la recomandarea medicului, prin contactarea spitalelor si clinicilor de specialitate din tara si strainatate. Campanii si lobby in favoarea copiilor bolnavi.
6.    Ajutorarea materiala pentru situatii deosebite, a unor familii ce trec uneori prin situatii disperate (si in functie de posibilitatile materiale /financiare ale organizatiei).
7.    Imbunatatirea conditiilor din spitale, prin obtinerea de donatii si sponsorizari pentru acest scop.
Toate aceste proiecte s-au putut si se pot realiza datorita contributiei deosebite a sponsorilor, donatorilor si voluntarilor, ce au inteles sa ne ajute in realizarea acestora.
Mai multe detalii puteti afla pe site-ul organizatiei: www.asociatiapavel.home.ro.

 

5 iunie 2007