30% dintre pacientii care au avut un accident tromboembolic mor în prima luna dupã acesta!

Tromboembolismul venos este o problemã medicalã importantã si intens dezbãtutã. Boala
este frecvent nediagnosticatã si are risc de complicatii severe, inclusiv de deces. La nivel
mondial, în fiecare an, un numãr de peste 5 milioane de oameni sunt afectati de aceastã boalã.
30% dintre pacientii care au avut un accident tromboembolic mor în prima lunã dupã acesta.
În Europa decesele cauzate de evenimentele tromboembolice sunt de 10 ori mai multe decât cele
prin accidente rutiere si de 100 ori mai multe decât cele prin SIDA.
Prin aceste cifre impresionante, tromboembolismul venos se plaseazã între cele mai rãspândite
boli vasculare, fiind depãsit doar de infarctul de miocard si accidentul vascular cerebral.
Supranumit si ucigasul silentios, tromboembolismul venos reprezintã de fapt formarea unui cheag
de sânge în vene. Acest fapt poate determina fie blocarea circulatiei sângelui la nivelul venelor
situate profund (tromboza venoasã profundã = TVP), fie blocarea circulatiei sângelui în plãmâni
(embolia pulmonarã = EP), cu urmãri dintre cele mai grave.
Reducerea incidentei acestor accidente tromboembolice se poate face doar prin recunoasterea
pacientilor cu risc si prin utilizarea de rutinã a mãsurilor de profilaxie eficiente si sigure.
În aceastã directie, European Task Force Expertise (ETFET), care grupeazã specialisti din 12 tãri
europene – inclusiv din România, a dezbãtut în douã Conferinte (Bruxelles 2005, Praga 2006)
modul în care poate fi optimizatã strategia de aplicare a ghidurilor si implicit rezultatele obtinute în
tromboprofilaxie la nivel institutional si national. Elaborarea de ghiduri la nivel national, cu elemente
specifice în fiecare tarã, reprezintã una din directiile strategice de aplicare corectã a
tromboprofilaxiei în practica medicalã.
La initiativa grupului farmaceutic sanofi-aventis, liderul mondial în lupta împotriva trombozei, care a
oferit suportul societãtilor stiintifice de specialitate din România, s-a elaborat ghidul national de
„Preventie a Tromboembolismului Venos”.
Acest ghid reprezintã un punct de plecare, un document medical actual, formulat pe baza ghidurilor
internationale, a unei bibliografii recente si a experientei autorilor.
Câteva aspecte sunt în mod deosebit subliniate în prezentul ghid:
! se impune profilaxia medicamentoasã de rutinã la pacientii cu risc tromboembolic pe perioada
de spitalizare;
! trebuie luatã în considerare tromboprofilaxia la femeia gravidã sau în perioada de dupã
nastere;
! profilaxia prelungitã, dincolo de perioada scurtã de spitalizare, este o necesitate de care se tine
cont în ghidurile recente.
Despre sanofi-aventis
Sanofi-aventis este una dintre primele companii producãtoare de medicamente din lume si
numãrul 1 în Europa. Fiind sustinutã de un departament international de cercetare si dezvoltare,
sanofi-aventis îsi dezvoltã pozitia de lider în 7 domenii terapeutice majore: boli cardiovasculare,
trombozã, oncologie, diabet, sistem nervos central, medicinã internã si vaccinuri.
Sanofi-aventis este listatã la bursa din Paris (EURONEXT: SAN) si din New York (NYSE: SNY).

 

20 iunie 2007