FDA a aprobat Tasigna® pentru tratamentul pacienţilor nou diagnosticaţi cu leucemie mieloidă cronică (LMC), datele demonstrând un progres major comparativ cu Glivec®.

• Date din studiul pivot ENESTnd publicate în numărul din 17 iunie 2010 al New England Journal of Medicine

 

• În cadrul studiului comparativ direct, Tasigna a redus nivelul proteinei care cauzează apariţia leucemiei mai rapid decât Glivec, conducând la rate mai
scăzute de progresie a cancerului într-un interval de timp de numai 12 luni1

• Documentaţia depusă pentru aprobarea Tasigna ca tratament de primă linie în LMC este în curs de evaluare la autorităţile de reglementare din întreaga lume, cu cereri de autorizare deja depuse în Uniunea Europeană, Elveţia și Japonia

Basel, 17 iunie 2010 – În urma unei revizuiri efectuate cu prioritate, Administraţia Americană pentru Alimente și Medicamente (US Food and Drug
Administration / FDA) a aprobat Tasigna® (nilotinib) pentru tratamentul pacienţilor adulţi nou diagnosticaţi cu leucemie mieloidă cronică, cu cromozom
Philadelphia pozitiv (LMC Ph+), în fază cronică. Ca urmare a acestei aprobări, Tasigna devine noua opţiune terapeutică de primă linie pentru pacienţii recent diagnosticaţi de la introducerea Glivec® (imatinib)*, constituind o evoluţie majoră pentru pacienţii care suferă de acest tip de cancer.
Aprobarea în Statele Unite a fost acordată pe baza rezultatelor studiului ENESTnd (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials of Newly Diagnosed Ph+ CML Patients/Evaluarea eficacităţii și siguranţei nilotinib în studii clinice la pacienţi recent diagnosticaţi cu LMC Ph+), de fază
III, care a fost publicat astăzi, în The New England Journal of Medicine (NEJM).
* Cunoscut sub denumirea de Gleevec® (imatinib mesilat) comprimate, în Statele Unite, Canada și Israel.

„Datorită răspunsului mai rapid și mai profund obţinut cu Tasigna, pacienţii recent diagnosticaţi cu LMC vor avea la dispoziţie o opţiune terapeutică nouă și mai eficace,” spune Hervé Hoppenot, Președinte, Novartis Oncology.
Tasigna reprezintă un inhibitor potent și selectiv al proteinei Bcr-Abl care conduce la apariţia celulelor canceroase în cazul LMC Ph+2,3. De asemenea, Tasigna este activă împotriva unui spectru larg de mutaţii Bcr-Abl, asociate cu rezistenţa la Glivec4. Primele studii clinice cu Tasigna au început
la numai 21 de luni de la descoperirea medicamentului care a primit prima autorizaţie ca tratament de linia a doua în 2007.
În cadrul studiului pivot, comparativ direct cu Glivec, Tasigna a fost superioară Glivec în ceea ce privește parametrii esenţiali ai eficacităţii tratamentului, conform raportărilor anterioare. Tasigna a eliminat Bcr-Abl mai rapid decât Glivec, conducând la rate mai reduse ale progresiei cancerului într-un interval de numai 12 luni1. Reducerea profundă a Bcr-Abl, cunoscută ca răspuns molecular major (RMM), este considerată a fi reperul terapeutic esenţial asociat cu rezultate benefice pe termen lung pentru pacienţii care suferă de LMC Ph+5-7. Tratamentul cu Tasigna a condus la rate mai mari ale răspunsului terapeutic major și la un răspuns citogenetic complet (eliminarea cromozomului Philadelphia, semnul caracteristic al LMC) în comparaţie cu Glivec1.
Studiul randomizat, deschis, multicentric ENESTnd a comparat eficacitatea și siguranţa Tasigna versus Glivec la pacienţi adulţi, nou diagnosticaţi cu LMC Ph+, în fază cronică1. Este cea mai amplă comparaţie globală, randomizată, a două terapii administrate pe cale orală, derulate vreodată la pacienţii nou diagnosticaţi cu LMC Ph+, în fază cronică.
Doi pacienţi din braţul de tratament cu nilotinib 300 mg de două ori pe zi și un pacient din braţul de tratament cu nilotinib 400 mg de două ori pe zi au evoluat fie la faza accelerată, fie la criza blastică, în timp ce 11 pacienţi din braţul de tratament cu imatinib au evoluat la una dintre aceste faze. În
cadrul studiului, Tasigna a fost bine tolerată. Au întrerupt tratamentul mai puţini pacienţi din braţul de tratament Tasigna 300 mg administrat de două ori pe zi în comparaţie cu braţul de tratament Glivec 400 mg o dată pe zi. Niciun pacient din cadrul studiului nu a prezentat o prelungire a intervalului QT >500 milisecunde1. În plus, nu au existat cazuri de moarte subită la administrarea oricăruia dintre tratamente4.
Documentaţia depusă pentru aprobarea Tasigna ca tratament de primă linie în LMC este în curs de evaluare la autorităţile de reglementare din întreaga lume, cu cereri de autorizare deja depuse în Uniunea Europeană, Elveţia și Japonia.

DESPRE TASIGNA2
Tasigna a primit aprobare în peste 80 de ţări pentru tratamentul fazei cronice (FC) și al fazei accelerate a LMC Ph+ la pacienţii adulţi rezistenţi sau intoleranţi la cel puţin un tip de tratament administrat anterior, inclusiv tratamentul cu Glivec. Eficacitatea produsului Tasigna în aceste cazuri se bazează pe ratele de răspuns hematologic confirmate și ratele de răspuns citogenetic neconfirmate. Nu există studii controlate care să demonstreze un beneficiu clinic, cum ar fi o îmbunătăţire a situaţiei bolii în ceea ce privește simptomele acesteia sau creșterea duratei de supravieţuire.
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA TASIGNA
Întrucât administrarea Tasigna împreună cu alimentele poate crește cantitatea de medicament din sânge, Tasigna nu trebuie administrată concomitent cu alimentele. Se recomandă ca pacienţii să nu mănânce nimic cu două ore înainte și o oră după fiecare doză.

Reacţiile adverse de grad 3 sau 4 cele mai frecvente pentru Tasigna au fost în primul rând de natură hematologică și au inclus neutropenie și trombocitopenie. Creșterile observate ale bilirubinei, valorilor testelor funcţionale hepatice, lipazei și glicemiei, au fost în majoritatea cazurilor tranzitorii
și s-au remis în timp. Aceste cazuri au fost cu ușurinţă rezolvate și numai rareori au dus la întreruperea tratamentului.
S-a raportat pancreatită în mai puţin de 1% din cazuri. Cele mai frecvente reacţii adverse nehematologice la acest medicament au fost erupţiile cutanate, pruritul, greaţa, oboseala, cefaleea, constipaţiile și diareea. Majoritatea acestor reacţii adverse au fost ușoare până la moderate ca grad de severitate.
Tasigna trebuie să se administreze cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni cardiace semnificative sau necontrolate (de exemplu infarct miocardic recent, insuficienţă cardiacă congestivă, angină instabilă sau bradicardie cu semnificaţie clinică), precum și în cazul pacienţilor care au sau pot dezvolta prelungirea intervalului QTc. Aici sunt incluși pacienţii cu niveluri de potasiu și magneziu anormal de mici, cei cu sindrom congenital de interval QT lung, pacienţii care iau medicamente antiaritmice sau alte medicamente care pot genera o prelungire a intervalului QT. Nivelurile scăzute de potasiu sau magneziu trebuie corectate înainte de a se administra Tasigna. Este bine să se efectueze monitorizarea strictă în eventualitatea unui interval QTc și se recomandă ecocardiogramă înainte de a se începe tratamentul cu Tasigna, ca și în cazurile indicate din punct de vedere clinic.

DESPRE GLIVEC8
Glivec a fost aprobat în peste 90 de ţări, inclusiv SUA, UE și Japonia, pentru tratamentul tuturor fazelor LMC Ph+. De asemenea, Glivec a fost aprobat în SUA, UE și în alte ţări pentru tratarea pacienţilor cu tumori gastrointestinale Kit (CD117) pozitiv (GIST), care nu pot fi rezecate chirurgical și/sau au metastazat. În SUA și UE, Glivec este acum aprobat și pentru tratamentul post-chirurgical al pacienţilor adulţi, în urma rezecţiei chirurgicale GIST Kit (CD117) pozitiv. În UE Glivec a fost aprobat și pentru tratarea pacienţilor adulţi recent diagnosticaţi cu leucemie limfoblastică acută Ph+ (LLA Ph+) în asociere cu chimioterapia, dar și ca monoterapie pentru pacienţii cu LLA Ph+ refractară sau cu recidivă. Glivec a mai fost aprobat și pentru tratarea pacienţilor adulţi care nu pot fi operaţi, cu protuberanţe dermatofibrosarcomatoase metastatice și/sau recurente (PDFS) care nu sunt eligibili pentru intervenţie chirurgicală . Glivec este aprobat și pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni mielodisplazice/mieloproliferative (MDS/MPD). Glivec este aprobat și pentru sindromul hipereosinofilic și/sau leucemia eosinofilică cronică (HES/LEC).
Eficacitatea produsului Glivec se bazează pe ratele generale de răspuns hematologic și citogenetic și pe supravieţuirea fără progresie a bolii în LMC, pe ratele de răspuns hematologic și citogenetic în LLA Ph+, MDS/MPD, ratele de răspuns hematologic în caz de mastocitoză sistemică (MS), HES/LEC, pe ratele răspunsului terapeutic obiectiv și supravieţuirea fără progresia bolii în caz de GIST metastatic și/sau nerezecabil, pe supravieţuirea fără recurenţă în caz de GIST adjuvant și pe ratele de răspuns obiectiv în caz de PDFS. Creșterea duratei supravieţuirii în studiile controlate s-a demonstrat numai pentru GIST și LMC în fază cronică diagnosticată recent.
Indicaţiile de mai sus nu sunt înregistrate în toate ţările.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA GLIVEC
Majoritatea pacienţilor trataţi cu Glivec în cadrul studiilor clinice au prezentat la un moment dat reacţii adverse. Majoritatea acestor reacţii adverse au fost de la ușoare până la moderate și nu a fost necesară întrerupea tratamentului în majoritatea cazurilor.
Profilul de siguranţă al Glivec a fost similar pentru toate indicaţiile. Cele mai frecvente reacţii adverse au inclus greaţă, edem superficial, crampe musculare, erupţii cutanate, vărsături, diaree, dureri abdominale, mialgii, artralgii, hemoragie, oboseală, cefalee, dureri articulare, tuse, ameţeală, dispepsie și dispnee, dermatite, eczeme și retenţie lichidiană, precum și neutropenie, trombocitopenie și anemie. Glivec a fost în general bine tolerat în cadrul tuturor studiilor efectuate, fie în monoterapie, fie în asociere cu chimioterapia, cu excepţia unei toxicităţi hepatice tranzitorii, sub forma creșterii transaminazelor și a hiperbilirubinemiei observate atunci când Glivec a fost asociat cu doze mari de chimioterapie.
Reacţiile adverse rare/grave au inclus: septicemii, pneumonii, depresii, convulsii, insuficienţă cardiacă, tromboze/embolism, ileus, pancreatită, insuficienţă hepatică, dermatite exfoliative, angioedem, sindromul Stevens-Johnson, insuficienţă renală, retenţie lichidiană, edem (inclusiv la nivel cerebral, ocular, pericardic, abdominal și pulmonar), hemoragii (inclusiv la nivel cerebral, ocular, renal și gastrointestinal), diverticulită, perforaţii gastrointestinale, necroză/hemoragie tumorală și necroză avasculară/osteonecroză la nivelul șoldului.
Pacienţii cu afecţiune cardiacă sau prezentând factori de risc pentru insuficienţa cardiacă trebuie strict monitorizaţi și orice pacient care prezintă simptome sau semne clare de posibile probleme cardiace trebuie evaluat și tratat. Monitorizarea cardiacă trebuie avută în vedere și la pacienţii cu
HES/CEL și la cei cu MDS/MPD cu nivel ridicat de eozinofile (ecocardiogramă, nivelul troponinei serice).
Glivec este contraindicat în cazul pacienţilor cu hipersensibilitate cunoscută la imatinib sau la oricare dintre componentele sale. Femeile fertile trebuie avertizate asupra importanţei evitării sarcinii pe durata terapiei cu Glivec.
REFERINŢE:
1. Giuseppe Saglio, M.D., Dong-Wook  im, M.D., Ph.D., Surapol Issaragrisil, M.D., F.R.C.P., F.A.C.P., F.R.C.P.A., F.R.C.Path., Philipp le Coutre, M.D., Gabriel Etienne, M.D., Clarisse Lobo, M.D., Ricardo Pasquini, M.D., Richard E. Clark, M.A., M.D., F.R.C.P., F.R.C.Path., Andreas Hochhaus, M.D., Timothy P. Hughes, M.D., M.B.B.S., Neil Gallagher, M.D., Ph.D., Albert Hoenekopp, M.D., Mei Dong, M.D., M.S, Ariful Haque, M.S., Richard A. Larson, M.D., and Hagop M. Kantarjian, M.D.4 on behalf of the ENESTnd investigators – ENESTnd: A Randomized Comparison of Nilotinib and Imatinib for Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia – The New England Journal of Medicine 2010 June 17;362(24): Pages 2251-2259.
2. Tasigna® (nilotinib). Rezumatul caracteristicilor produsului (versiunea martie 2010).
3. Novartis date înregistrate.
4. Swords R, Mahalingam D, Padmanabhan S, et al. Nilotinib: optimal therapy for patients with chronic myeloid leukemia and resistance or intolerance to imatinib. Drug Des Devel Ther. 2009 Sep 21;3:89-101.
5. Hochhaus A, O’Brien SG, Guilhot F,et al. IRIS Investigators. Six-year follow-up of patients receiving imatinib for the first-line treatment of chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2009 Jun;23(6):1054-61.
6. Müller MC, Hanfstein B, Erben P, et al. Molecular response to first line imatinib therapy is predictive for long term event free survival in patients with chronic phase chronic myelogenous leukemia – an interim analysis of the randomized German CML Study IV. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2008., 112: Abstract 333.
7. Baccarani M, Cortes J, Pane F, et al. Chronic myeloid leukemia: an update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol. 2009 Dec 10;27(35):6041-51.
8. Glivec® (imatinib). Rezumatul caracteristicilor produsului (versiunea decembrie 2009). Novartis International AG | Novartis Global Communications | CH-4002 Basel, Elveţia www.novartis.com
AVERTISMENT
Prezentul comunicat conţine afirmaţii care pot fi identificate prin terminologie și expresii ca „revizie prioritară”, „se va”, „poate”, „(urmând) să fie” sau altele similare, sau prin discuţii exprese sau implicite referitoare la posibile noi indicaţii sau recomandări pentru Tasigna sau cu privire la posibile beneficii aduse de Tasigna sau Glivec. Trebuie să acordaţi importanţa cuvenită unor astfel de afirmaţii. Astfel de formulări reflectă imaginea actuală a managementului evenimentelor viitoare și implică riscuri cunoscute și necunoscute, nesiguranţă și alţi factori care ar putea face ca actualele rezultate obţinute cu Tasigna sau Glivec să difere de orice alte rezultate sau realizări viitoare implicite acestor afirmaţii.
Nu poate exista nici o garanţie că Tasigna va primi aprobare pentru indicaţii suplimentare sau va fi înregistrată într-o anumită piaţă. Nu pot exista nici garanţii că Tasigna sau Glivec vor atinge orice niveluri particulare de beneficiu în viitor. În mod special așteptările managementului cu privire la Tasigna sau Glivec ar putea fi afectate, printre altele, de rezultate neașteptate ale unor studii clinice, de acţiuni neașteptate ale autorităţilor de reglementare sau de întârzieri sau de anumite reglementări guvernamentale generale, incluzând date clinice noi, neașteptate și analize suplimentare neașteptate asupra datelor clinice existente, capacitatea companiei de a obţine și de a menţine patentul și alte protecţii pentru drepturile de proprietate intelectuală, competiţia în general, guvernul, industria și presiunea asupra preţurilor în domeniul public.
În cazul în care se materializează unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau dacă presupunerile
prezentate s-ar dovedi incorecte, rezultatele prezente pot varia faţă de cele anticipate, dorite, estimate sau așteptate.
Novartis oferă informaţiile din acest comunicat de presă ca fiind actuale, corespunzătoare acestei date și nu își asumă nicio obligaţie de a actualiza vreuna dintre afirmaţiile din acest comunicat de presă, ca urmare a informaţiilor noi, a evenimentelor viitoare sau în alt mod.
DESPRE NOVARTIS
Novartis asigură soluţii pentru îngrijirea sănătăţii care se adresează nevoilor pacienţilor și societăţii. Axat numai pe îngrijirea sănătăţii, Novartis oferă un
portfoliu diversificat pentru a veni cât mai bine în întâmpinarea acestor nevoi: medicamente inovatoare, medicamente generice cu preţuri
accesibile, vaccinuri, dispozitive de diagnostic, precum și produse care se recomandă fără prescripţie medicală. Novartis este singura companie care deţine poziţii de lider în aceste domenii. În 2009, activitatea continuă a grupului Novartis a atins vânzări nete de 44,3 miliarde USD, în timp ce aproximativ 7,5 miliarde USD s-au investit în activităţi R & D în cadrul întregului grup. Având sediul central în Basel, Elveţia, companiile din Grupul Novartis au aproximativ 100.000 angajaţi, desfășurând activităţi în peste 140 de ţări în întreaga lume. Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi: http://www.novartis.com
Relaţii Media Novartis
Contact principal pentru media : +41 61 324 2200