Primul antipsihotic atipic cu acţiune prelungită care se administrează în muşchiul deltoid este în prezent disponibil în Romania pentru tratamentul de menţinere al schizofreniei la pacienţii stabilizaţi în prezent cu antipsihotice administrate oral.


Rispolept® CONSTA® (risperidonă) este un antipsihotic atipic cu acţiune prelungită, administrat la interval de 2 săptămâni prin injectare fie în muşchiul deltoid al braţului, fie în muşchiul gluteal al fesei1. Noul loc de injectare în deltoid oferă pacienţilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii mai multe posibilităţi de a alege tratamentul pentru tratarea schizofreniei, deoarece Rispolept® CONSTA® este disponibil în prezent atât sub formă de injecţie în muşchiul deltoid cât şi în muşchiul gluteal (fesier).

Lansarea Rispolept® CONSTA® cu injectare la nivelul muşchiului deltoid reprezintă un progres semnificativ pentru pacienţii şi profesioniştii din domeniul sănătăţii, oferind o alternativă comodă şi uşoară la injecţia în muşchiul gluteal. Administrarea în deltoid este mai puţin invazivă şi permite interacţiunea faţă în faţă în timpul tratamentului, ceea ce poate scădea jena socială şi îmbunătăţi relaţionarea cu pacienţii, ajutând la consolidarea încrederii şi la acceptarea tratamentului. O mai bună acceptare a tratamentului este deosebit de importantă la pacienţii cu schizofrenie, deoarece poate duce la o mai bună aderenţă la tratament, care în schimb poate reduce riscul de recădere şi de reinternare.

Reducerea la minim a riscului de recădere, mai ales în primii 3-5 ani după diagnosticarea schizofreniei este esenţială, deoarece recăderile repetate în această perioadă pot determina înrăutăţirea prognosticului afecţiunii2. Costurile sociale ale recăderii sunt semnificative, fapt general acceptat, pentru că recăderea este asociată cu un risc crescut de spitalizare şi poate avea un impact considerabil asupra respectului de sine şi calităţii vieţii persoanei prin întreruperi ale educaţiei sau serviciului şi prin perturbarea vieţii familiale şi sociale.

S-a demonstrat faptul că Rispolept® CONSTA® reduce riscul de recădere şi reinternare3, 4, 5 şi poate ajuta la obţinerea remisiei6 la pacienţii cu schizofrenie. Într-un studiu randomizat, prospectiv, la adulţi cu schizofrenie cronică, stabilizaţi clinic, Rispolept® CONSTA® s-a asociat cu o rată de recădere semnificativ mai mică comparativ cu quetiapina orală (16,5% Rispolept CONSTA faţă de 31,3% quetiapina) pe o perioadă de tratament de doi ani.4

Injecţiile în deltoid şi în fesier cu Rispolept® CONSTA® sunt bioechivalente şi prin urmare interschimbabile1. Un studiu recent a evidenţiat că siguranţa şi tolerabilitatea Rispolept® CONSTA® injectat în muşchiul deltoid au fost similare cu cele din cazul injectării în muşchiul fesier.7

Peste două treimi dintre medicii şi asistentele care au răspuns la un chestionar privind atitudinile medicului şi asistenţilor medicali faţă de antipsihoticele injectabile cu acţiune prelungită (şi introducerea noului mod de administrare în muşchiul deltoid) (N=891) au considerat că administrarea în deltoid ar scădea jena socială asociată cu administrarea de medicamente injectabile cu acţiune prelungită.8

De acum, cutiile de Rispolept® CONSTA® vor include două ace separate (care nu sunt interschimbabile) pentru injectare fie în muşchiul deltoid fie în cel gluteal1. Administrarea în deltoid utilizează un ac mai mic (2,5 cm) decât cel utilizat pentru administrarea gluteală (5 cm)1.

Despre schizofrenie

Se estimează că 1% din populaţia lumii suferă de schizofrenie – o afecţiune cerebrală gravă şi de obicei cronică ce afectează capacitatea persoanei de a gândi clar, de a relaţiona cu ceilalţi şi de a diferenţia realitatea de imaginaţie. Apare de obicei în adolescenţă sau în jurul vârstei de 20 de ani, deşi simptomele pot să nu fie evidente imediat, şi necesită tratament pe termen lung, sau pe durata întregii vieţi cu medicamente antipsihotice.

Despre Rispolept CONSTA®

Rispolept® CONSTA® este prima formă farmaceutică cu acţiune prelungită a unui medicament antipsihotic din a doua generaţie aprobat în Europa pentru tratamentul schizofreniei. Substanţa sa activă este risperidona, care a devenit unul dintre cele mai prescrise antipsihotice atipice. Rispolept® CONSTA® combină eficacitatea, buna tolerabiliate şi siguranţa unui antipsihotic atipic cu beneficiile unei forme farmaceutice cu acţiune prelungită. Se administrează doar o dată la două săptămâni, astfel încât pacienţii nu trebuie să se îngrijoreze de faptul că trebuie să-şi amintească să îşi ia medicaţia în fiecare zi, aceasta îmbunătăţind aderenţa la tratament şi prevenind recăderile.4-6 Rispolept® CONSTA® trebuie administrat o dată la două săptămâni ca şi injecţie intramusculară administrată profund în regiunea deltoidiană sau gluteală iar pe durata primelor trei săptămâni de tratament trebuie administrată medicaţie antipsihotică suplimentară pe cale orală.1

Despre Janssen

Compania Janssen face parte din familia de companii Johnson&Johnson. Are o reputaţie consolidată în dezvoltarea şi comercializarea de medicamente pentru afecţiunile sistemului nervos central, managementul durerii, afecţiunile oncologice, bolile infecţioase, tulburările gastro-intestinale şi ale reproducerii. Mai multe informaţii legate de Janssen se pot găsi la www.janssen-emea.com

Bibliografie:

1. Rispolept Consta Product Information, Janssen-Cilag 2009.

2. Birchwood et al.. Br J Psychiatry1998:172(suppl 33):53-59.

3. Leal et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13:811-816.

4. Gaebel W et al. Poster presented at EPA; 24-28 January 2008, Lisbon, Portugal.

5. Olivares et al. Eur Psychiatry. 2009, ; 24(5): 287-296

6. Emsley. J Clin Psychopharmacol 2008; 28: 210-213.

7. Thyssen A et al. Risperidone Long-Acting Injection: Pharmacokinetics Following Administration in Deltoid Versus Gluteal Muscle in Schizophrenic Patients. J Clin Pharm Online epub: doi:10.1177/0091270009355156

8. Geerts P et al. Poster presented at WPA: 20-25 September 2008;, Prague, Czech Republic.