– Alternativa educațională Step by Step, de 20 de ani este la dispoziția copiilor din România.
– Peste 250.000 copii au învăţat de-a lungul timpului în acest sistem în România. Acum, în 2012, peste 30.000 copii învaţă folosind alternativa educațională Step by Step.
– Alternativa educațională Step by Step funcţionează în peste 26 de ţări, de peste 30 de ani.

Step by Step este o alternativă educațională care se adresează copiilor de la naştere până la adolescenţă, bazată pe date ştiinţifice privind dezvoltarea copilului.
Alternativa educațională a fost adusă în România acum 20 de ani de Fundația Soros România și preluată în 1998 de organizaţia neguvernamentală Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP).
“În toţi aceşti ani, peste 250.000 copii au fost cuprinşi în învăţământul preprimar şi primar, în clase Step by Step. În 2012 avem aproximativ 30.000 copii din 40 judeţe, în 690 grupe de grădiniţă şi 649 clase de învăţământ primar.” spune Carmen Lică, director executiv.

Despre Step by Step
Alternativa educațională Step by Step funcţionează în România în baza unui parteneriat dintre CEDP şi Ministerul Educaţiei, conform căruia Ministerul asigură spaţiul de învăţământ şi salariile personalului didactic, iar CEDP formează cadrele didactice şi asigură asistenţa tehnică. Programa şcolară pentru clasele I-IV este aceeaşi cu cea din învăţământul tradiţional, diferenţa constă în metoda de predare ce derivă din principiile Step by Step.
Alternativă educaţională Step by Step implementează metode de predare centrate pe copil şi încurajează implicarea familiei şi a comunităţii în învăţământul preşcolar şi şcolar.
În alternativa educațională Step by Step, copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. Copiii educaţi în spiritul Step by Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze.

Principiile Step by Step
1. Educaţia este individualizată.
Cercetările contemporane privind dezvoltarea ne spun că persoane diferite se dezvoltă în ritmuri diferite şi că există perioade critice individualizate de dezvoltare. Performanţa copilului trebuie aşadar comparată doar cu abilităţile lui anterioare, nu cu un standard extern.
2. Încurajăm colaborarea, nu competiţia.
Până la 12 – 14 ani, funcţiile de cunoaştere şi procesele emoţionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate. Motivarea pozitivă şi învăţarea colaborării ajută la maturizarea acestor funcţii. O derivată a acestui principiu este că în alternativa educațională Step by Step nu se pun note. Mapa cu lucrări a fiecarui copil – cuprinzând lucrări datate şi comentate – devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi. Învăţătorii au un caiet de evaluare în care descriu o dată la câteva zile progresele obţinute de copii.
3. Învăţărea este organizată pe Centre de activitate.
Organizarea clasei Step by Step este un element esenţial în individualizarea educaţiei. Aici, copiii învaţă în Centre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific unei activităţi, în care un numar mic de copii se confruntă, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. O clasă conţine obligatoriu: un Centru de citire, un Centru de scriere, un Centru de ştiinţă, un Centru de matematică, un Centru de artă şi un Centru de construcţii.
Ce aduce această organizare? În primul rând, educatorul nu mai stă faţă în faţă cu copilul – poziţie de confruntare, inegală, ci umăr la umăr – poziţie de colaborare, egală. În plus, în Centrele de activitate se realizează colaborarea şi comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, sămânţa lucrului în proiecte colective de mai târziu.
Există aici un “Scaun al Autorului”, locul din care fiecare copil îşi expune ideile proprii în faţa celorlalţi colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Această postură îl face pe copil responsabil în faţa celorlalţi copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul respectiv, atenţia şi respectul cuvenite.
Într-o clasă Step by Step nu există bănci rigide, ci mese mobile cu scăunele de jur împrejur. Clasele sunt mochetate pentru ca anumite activităţi să se desfăşoare cu copiii aşezaţi pe podea (ceea ce place copiilor).
4. Participarea părinţilor la educaţia copilului.
Step by Step consideră părinţii ca primii învăţători ai copilului, parte din procesul de învăţământ. Părinţii sunt invitaţi să participe efectiv la clasă, la procesul de educaţie, bineînţeles sub auspiciile unei colaborări cu învăţătorul. Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator.
5. Doi învăţători la clasă, 8 ore de şcoală, dar fără teme pentru acasă.
Programul este conceput pentru a facilita învăţarea de către copii, în ritmul fiecăruia. La mijlocul zilei, copiii iau masa de prânz. Copiii din clasele Step by Step mărturisesc că le place la şcoală, nu sunt obosiţi sau plictisiţi după 8 ore în şcoală. Ambianţa şi metoda îi motivează.

Grădiniţa Bambi Step by Step
Din 2000, CEDP a înfiinţat prima grădiniţă particulară care aplică metodologia alternativă Step by Step, un centru model de bune practici în ceea ce priveşte educaţia timpurie, Grădiniţa Bambi Step by Step. www.bambistepbystep.ro

Şcoala Step by Step
În 2012, CEDP a înfiinţat prima şcoală particulară care aplică metodologia alternativă Step by Step.

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) este o organizaţie neguvernamentală care dezvoltă programe în domeniul educaţiei.

Din 1994, CEDP este cunoscut ca promotor al Alternativei Educaţionale Step by Step, alternativă care se aplică în 40 de judeţe din România, în creşe, grădiniţe şi clase din învăţământul primar. www.stepbystep.ro
Din 2000, CEDP a înfiinţat prima grădiniţă particulară care aplică metodologia alternativă Step by Step, un centru model de bune practici în ceea ce priveşte educaţia timpurie, Grădiniţa Bambi. www.bambistepbystep.ro
Din 2005, ca o continuare a eforturilor de promovare a conceptului de educaţie timpurie, CEDP completeaza spaţiul educaţional cu primul târg de carte pentru copii, Minilibri – spectacolul cărţii pentru copii. www.minilibri.ro
Din 2007, CEDP promovează cel mai inovativ program de educaţie timpurie, FasTracKids. www.ftk.ro

În 2012, CEDP a înfiinţat prima şcoală particulară care aplică metodologia alternativă Step by Step. www.scoalastepbystep.ro