NEW YORK – 20 noiembrie 2019 – compania Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) a anunțat astăzi finalizarea preluării Celgene Corporation (NASDAQ:CELG), după primirea aprobărilor necesare din partea tuturor autorităților guvernamentale prevăzute de către acordul de fuziune și, conform anunțului din 12 aprilie 2019, după aprobarea din partea acționarilor Bristol-Myers Squibb și Celgene.

Odată cu finalizarea achiziției, în conformitate cu termenii acordului de fuziune, Celgene a devenit o filială deținută integral de către Bristol-Myers Squibb Company. În baza fuziunii, acționarii Celgene au primit pentru fiecare acțiune: 1,00 acțiune Bristol-Myers Squibb, 50,00 dolari în numerar fără dobândă și un drept contingent tranzacționabil (Contingent Value Right / CVR), care va îndreptăți posesorul să primească o plată de 9,00 dolari în numerar, dacă se îndeplinesc anumite etape ulterioare de reglementare. Acțiunile Celgene nu se mai tranzacționează după închiderea bursei de astăzi. În data de 21 noiembrie 2019, acțiunile nou emise ale Bristol-Myers Squibb și CVRurile vor fi tranzacționate în cadrul bursei din New York, CVRurile fiind comercializate sub simbolul „BMYRT.”

„Aceasta este o zi importantă pentru Bristol-Myers Squibb, deoarece reunim știința de top, medicamentele inovatoare și talentul incredibil al Bristol-Myers Squibb și Celgene, pentru a crea un lider al companiilor farmaceutice,” a precizat Giovanni Caforio, M.D., Președinte și Director Executiv al Bristol-Myers Squibb. „Împreună cu francizele noastre de top în oncologie, hematologie, imunologie și boli cardiovasculare, și una dintre cele mai diverse și promițătoare linii de produse aflate în dezvoltare din industrie, știu că vom continua să ne îndeplinim viziunea de a transforma viețile pacienților prin știință și cercetare. Sunt încântat de oportunitățile pentru angajații noștri actuali și pentru noii colegi pe care îi primim în cadrul companiei, lucrând împreună pentru a oferi pacienților medicamente inovatoare.”

De la data anunțării tranzacției, pe 3 ianuarie 2019, s-au realizat o serie de progrese concrete în ceea ce privește îndeplinirea principalilor indicatori de valoare ai fuziunii, inclusiv: progrese referitoare la brevetul pentru REVLIMID®, aprobarea din partea U.S. Food and Drug Administration (FDA) pentru INREBIC® (fedratinib) în tratamentul anumitor forme de mielofibroză, aprobarea din partea U.S. FDA pentru REBLOZYL® (luspatercept-aamt) în tratamentul anemiei la pacienții adulți cu beta talasemie și depunerea documentației spre aprobare pentru luspatercept și ozanimod în SUA și Europa. De asemenea, compania a făcut un progres important și în ceea ce privește planificarea unei integrări de succes. Pentru o perspectivă generală asupra companiei fuzionate și a etapelor îndeplinite în așteptarea finalizării tranzacției, accesați www.bestofbiopharma.com.

Status actualizat cu privire la cesionarea OTEZLA®

Conform informării din 26 august 2019, referitoare la procesul de aprobare a tranzacției, Celgene a încheiat acordul de cesionare a drepturilor internaționale asupra OTEZLA® (apremilast) către Amgen (NASDAQ:AMGN), pentru 13.4 miliarde dolari în numerar, ca urmare a finalizării fuziunii cu Bristol-Myers Squibb. Pe 15 noiembrie 2019, Bristol-Myers Squibb a anunțat decizia Comisiei Federală pentru Comerț a SUA (FTC) de a accepta acordul propus, referitor la fuziunea în curs de finalizare a Bristol-Myers Squibb și Celgene, ceea ce a permis părților să încheie fuziunea. Bristol-Myers Squibb așteaptă ca cesionarea OTEZLA să fie finalizată imediat după încheierea fuziunii și planifică să prioritizeze utilizarea încasărilor pentru reducerea datoriei.

Programul de răscumpărare accelerată a acțiunilor

Totodată, Bristol-Myers Squibb a anunțat decizia Comitetului Director de a autoriza răscumpărarea a 7 miliarde dolari din acțiunile Bristol-Myers Squibb.

Cu ocazia acestei autorizații, Bristol-Myers Squibb a încheiat acorduri de răscumpărare accelerată a acțiunilor (ASR) cu Morgan Stanley & Co. LLC și Barclays Bank PLC pentru a reachiziționa, în total, 7 miliarde dolari din acțiunile Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb preconizează că va finanța această răscumpărare de acțiuni cu numerar disponibil. Aproximativ 80% din acțiunile ce vor fi reachiziționate în cadrul tranzacției vor fi obținute de Bristol-Myers Squibb pe 27 noiembrie 2019. Numărul total de acțiuni răscumpărate în final sub acest program va fi stabilit odată cu înțelegerea finală și se va baza pe o reducere asupra prețului mediu ponderat în funcție de volum a acțiunilor Bristol-Myers Squibb pe durata perioadei de ASR. Bristol-Myers Squibb anticipează finalizarea tuturor răscumpărărilor de acțiuni până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2020.

Numiri în comitetul director

Așa cum a fost anunțat anterior, în legătură cu finalizarea tranzacției, Michael Bonney, Dr. Julia A. Haller și Phyllis Yale s-au alăturat comitetului director al Bristol-Myers Squibb, numărul membrilor comitetului crescând de la 11 la 14. Dl. Bonney și Dr. Haller au făcut parte din comitetul director al Celgene până la finalizarea tranzacției. Cei trei directori noi aduc un set valoros de competențe și o experiență semnificativă, utilă pentru afacerea Bristol-Myers Squibb.

Consultanți

Morgan Stanley & Co. LLC este consultantul financiar principal al Bristol-Myers Squibb, iar Evercore și Dyal Co. LLC vor activa de asemenea în calitate de consultanți financiari ai Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP este consilierul juridic al Bristol-Myers Squibb. J.P. Morgan Securities LLC este consultantul financiar principal, iar Citi este consultantul financiar al Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz este consilierul juridic al Celgene.

Despre Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb este o companie farmaceutică internațională a cărei misiune este descoperirea, dezvoltarea și oferirea de medicamente inovatoare care ajută pacienții să învingă boli grave. Pentru mai multe informații despre Bristol-Myers Squibb, accesați BMS.com sau urmăriți-ne pe LinkedInTwitterYouTube, Facebook și Instagram.

Declarație-avertisment privind declarațiile cu caracter previzional (forward-looking statements)

Acest comunicat de presă conține anumite declarații cu caracter previzional, în conformitate cu secțiunea 27A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, cu modificările ulterioare, și cu secțiunea 21E din Legea privind schimbul de valori mobiliare din 1934, cu modificările ulterioare, referitoare, printre altele, la cercetarea, dezvoltarea și comercializarea produselor farmaceutice, la achiziționarea Celgene de către Bristol-Myers Squibb („Fuziunea”), la vânzarea în derulare a OTEZLA („Cesionarea” și împreună cu Fuziunea, „Tranzacția”) și la desfășurarea programului de ASR. Aceste declarații pot fi identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „ar trebui,” „ar putea,” „are așteptarea,” „anticipează,” „estimează,” „vizează,” „posibil să,” „proiect,” „consiliere,” „intenționează,” „planifică,” „consideră,” „va” și alte cuvinte și termeni cu sens similar referitoare la orice dezbatere asupra acțiunilor operaționale sau financiare viitoare, deși nu toate declarațiile cu caracter previzional conțin asemenea termeni. Declarațiile cu caracter previzional mai pot fi identificate și prin faptul că nu se referă strict la evenimente istorice sau actuale. Aceste declarații cu caracter previzional se bazează pe performanța istorică și pe așteptările și prognozele actuale privind rezultatele financiare viitoare, țelurile, planurile și obiectivele Bristol-Myers Squibb și implică riscuri inerente, ipoteze și incertitudini ale Bristol-Myers Squibb, inclusiv factori interni sau externi care ar putea întârzia, devia sau modifica oricare dintre cele menționate mai sus în următorii ani, și care sunt dificil de prevăzut, pot fi peste puterea de control a Bristol-Myers Squibb și pot conduce la situația în care rezultatele financiare viitoare, țelurile, planurile și obiectivele Bristol-Myers Squibb diferă semnificativ față de cele formulate sau prevăzute în declarații. Astfel de riscuri, incertitudini și alte aspecte presupun, dar nu se limitează la, utilizarea cu succes de către Bristol-Myers Squibb a încasărilor din cesionare; compania fuzionată va avea o datorie substanțială după finalizarea Tranzacției; Bristol-Myers Squibb nu poate atinge sinergiile și crearea de valori avute în vedere în cadrul Fuziunii; Bristol-Myers Squibb nu poate integra prompt și eficient afacerea Celgene; timpul și atenția conducerii sunt redirecționate către probleme legate de tranzacție; întreruperea cauzată de tranzacție îngreunează menținerea relațiilor de afaceri, contractuale și operaționale; ratingurile de credit ale companiei fuzionate scad ca urmare a Tranzacției; proceduri legale sunt instituite împotriva Bristol-Myers Squibb, Celgene sau împotriva companiei fuzionate; Bristol-Myers Squibb, Celgene sau compania fuzionată nu au capacitatea de a reține personalul-cheie; iar anunțarea sau consumarea Tranzacției și a programului de ASR are un efect negativ asupra prețului de piață al acțiunilor companiei fuzionate sau asupra rezultatelor operaționale ale acesteia. Nicio declarație cu caracter previzional nu poate fi garantată.

Declarațiile cu caracter previzional din cadrul acestui comunicat de presă trebuie evaluate ținând cont de numeroasele riscuri și incertitudini care afectează afacerea Bristol-Myers Squibb și piața, în special cele prevăzute în declarația-avertisment și discuțiile despre factorii de risc din raportul anual al Bristol-Myers Squibb asupra formularului 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, astfel cum acesta a fost actualizat prin rapoartele trimestriale ulterioare asupra formularului 10-Q, rapoartele actuale asupra formularului 8-K și alte documente ale Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare. Declarațiile cu caracter previzional cuprinse în cadrul acestui comunicat de presă sunt formulate numai pentru data acestui comunicat de presă și, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația aplicabilă, Bristol-Myers Squibb nu își asumă nicio obligație să actualizeze sau să revizuiască public orice declarație cu caracter previzional, fie ca rezultat al unei informații noi, al unor evenimente viitoare, al unor circumstanțe modificate sau în alt mod.