În contextul lansării Planului European de Cancer și al impactului profund generat de
pandemia de Covid-19 asupra accesului la diagnosticul și tratamentul cancerului, este
momentul ca România să accelereze demersurile pentru dezvoltarea și adoptarea unui Plan
Național de Cancer menit sa reduca provara bolii. Un astfel de instrument cadru este singura
soluție pentru ca in România să se reducă incidența și mortalitatea prin cancer și totodată să
crească calitatea vieții pacienților oncologici prin masuri medicale bazate pe dovezi și prin
utilizarea eficace si eficientă a resurselor disponibile. Acest instrument (PNC) va face parte din
strategia de siguranță națională!
Pacienții oncologici sunt extrem de vulnerabili în fața provocarilor aduse de pandemia de
COVID-19, iar situația este amplificată de lipsa unui Plan Național de Cancer (PNC) care ar avea
ca obiective clare privind controlul cancerului prin:
• prevenție si screening,
• prevenție prin vaccinare,
• stabilirea unui parcurs clar pacienților oncologici de la suspiciune la diagnostic,
tratament și viața cu cancer (MONITORIZARE)
• creionarea unor strategii clare în situații critice ce vulnerabilizeaza si mai mult
pacientul oncologic (pandemie, cataclisme, conflicte armate, etc.)
• identificarea de urgenta a unor soluții pentru situațiile în care accesul la investigații și
tratamente nu ar fi posibil din varii motive (faliment, retragere de pe piață a unor
medicamente, , exportul paralel)
• inregistrarea adecvata a cancerului pe baze populationale, compatibila cu bunele
practici europene, pentru a asigura instrumentul esential pentru implementarea PNC
prin: supravegerea epidemiologica a bolii, monitorizarea progresului in atingerea
obiectivelor de proces si rezultat asumate, evaluarea eficacitatii interventiilor
planificate, etc. In lipsa unui Registru National de Cancer este important ca macar
datele colectate de registrele de cancer regionale functionale sa fie corroborate si
analizate integrat, asa incat sa creioneze o imagine cat mai reprezentativa a poverii
bolii in Romania.

www.fabc.ro | FABC – Membru Fondator Alianța Pacienților Cronici din Romania | facebook.com/FABCRomania
2
.
Un Plan Național de Cancer pentru Romania este absolut necesar pentru managemetul
integrat al pacientului oncologic. Planul National de Cancer se impune a fi implementat ca
document strategic cadru pentru combaterea și controlul cancerului la nivel național.
“Din păcate, așa cum o știam deja din sondajele și datele strânse de noi anul trecut de la
pacienți și așa cum confirmă acum și datele oficiale recente, pandemia a avut implicații majore
asupra diagnosticului și tratamentului pacienților oncologici. De aceea, în 2021 solicităm
autorităților să isi facă o prioritate din asigurarea accesului la diagnostic precoce, tratament
și monitorizarea clinica a bolnavilor de cancer, inclusiv prin adoptarea pe scară mai largă a
unor soluții tehnologice care să permită furnizarea unor servicii medicale la distanța
(telemedicină, monitorizarea la distanță a unor parametri medicali etc.) a declarat Cezar
Irimia, presedinte FABC.
Lipsa Planului Național de Cancer nu a făcut decât să genereze victime o data ce accesul la
investigații și tratamente a fost restricționat prin acel Ordin de Ministru care prioritiza doar
asistență medicală asigurata urgențelor.
Având în vedere evoluția galopantă a cancerului si implicatiile sale socio-economice, acestă
afecțiune trebuie să fie abordată ca o urgență si tratata cu prioritate.
În anul 2020, diagnosticarea a scăzut cu 30-40 la sută față de 2019. Dacă în 2019 au fost
diagnosticați 11.000 de pacienți cu cancere bronhopulmonare, în 2020 cifra a scăzut la 8.000.
Despre decese, ce să mai vorbim: 10.000 de decese non-COVID în plus în luna noiembrie 2020,
față de noiembrie 2019. Cine răspunde pentru aceste decese, care au fost mult mai
numeroase decât cele din timpul războaielor? De ani de zile asistăm la adevarate tragedii ce
se petrec în spitalele noastre unde, dacă nu murim de boala noastră, ne omoară sistemul!
Lipsa accesului la investigații și tratamente reprezintă doar o parte a cauzelor deceselor
amintite anterior. Considerăm că și strategia de vaccinare este greoaie pentru pacienții cronici,
și, in ciuda efortului unor lideri de opinie din sănătate pentru a-i convinge că este bine să se
vaccineze, programările și deciziile favorabile vaccinare trenează. De aceea, reiterăm
necesitatea implementării de urgență a unui plan național de cancer, implicit a unui Registru
Național de Cancer.
,,Un gram de prevenție este echivalent cu o tonă de medicamente!”
• Este timpul să demarăm o campania de conștientizare a importanței efectuării
controalelor medicale anuale

www.fabc.ro | FABC – Membru Fondator Alianța Pacienților Cronici din Romania | facebook.com/FABCRomania
3
• Este necesară o campanie de informare și educare publică cu privire la necesitatea
efectuării setului anual gratuit de analize de sânge (cu recomandarea medicului de
familie)
• Este important să atragem atenția atât asupra propriei stări de sănătate, cât și a celor
dragi nouă
PROBLEME SEMNALATE DE PACIENȚI ÎN ULTIMA PERIOADĂ
PRIN CALL CENTER FABC – SUPORT PACIENT – 021 253 0591

 1. Pacienții consideră că majoritatea problemelor sunt cauzate de sistem în sine, atât în
  mediul public, cât și în cel privat.
 2. Analizele privind markerii tumorali nu sunt decontate, iar pacienții sunt nevoiți să
  cheltuiască sume mari de bani pentru aceste investigații.
 3. Mare parte din medicamentele ajutătoare / conexe procesului terapeutic oncologic nu
  sunt gratuite și reprezintă costuri importante pentru pacient.
 4. Accesul la CT/RMN este foarte greu, conform biletului trimitere pentru procedură
  decontată intervalul de așteptare atinge 6 – 8 luni – fapt confirmat public și de medici
 5. Comunicarea cu personalul medical și spital în general (în unele locuri) este foarte
  dificilă, indiferent că este sau nu pandemie.
 6. Pacienții semnalează faptul că medicii oncologi recomandă efectuarea CT/RMN în
  sistem privat, pentru rezultat în timp util.
 7. Comunicarea medic – pacient este foarte dificila spre zero (în unele locuri); medicul nu
  explică sau nu răspunde concret întrebarilor pacientului, de cele mai multe ori din lipsa
  timpului si a suprasolicitarii.
 8. Personalul medical este insuficient! Lipsa specialiștilor din sistem generează cozi la ușa
  cabinetului de pana la 8-12 ore!
 9. Majoritatea pacienților semnalează faptul că plafoanele de la CJAS se consumă mult
  prea repede, sunt insuficiente fondurile pentru a acoperi necesarul real de servicii si
  tratament.
 10. Sunt semnalate ambiguități sau condiții mult prea restrictive pentru pacienții are au
  nevoie de încadrare în grad de handicap.
 11. Pacieții consideră că se aplică o dublă taxare a serviciilor medicale, în sensul că sunt
  activi din punct de vedere al contribuțiilor la bugetul de stat, dar sunt nevoiți să
  plătească din buzunar o sumedenie de medicamente auxiliare, investigații, proceduri,
  etc.
 12. Pacientii care nu au informații elementare privind demararea procesului de
  investigare, diagnosticare, acces la tratament nu știu unde să se adreseze prima dată,
  se duc în ,,orb” și accesează potențiale investigații în funcție de bănuielile proprii.

www.fabc.ro | FABC – Membru Fondator Alianța Pacienților Cronici din Romania | facebook.com/FABCRomania
4
Considerăm că medicul de familie reprezintă primul îndrumator și trebuie să fie alături
de pacient pe tot parcursul procesului terapeutic.

 1. Exista echipamente care nu sunt folosite din lipsa de specialiști – ori nu exista deloc, ori
  activează insuficient.
 2. Medicamentele oncologice specifice lipsesc din spitale sau din rețeaua cu circuit
  deschis, lipsă ce agraveaza starea de sănătate a pacienților.
 3. Întreruperea tratamentelor pacienților oncologici fără o argumentare științifică, cel
  puțin la nivel EU.
 4. Accesul anevoios în spitale, din cauza testării SARS-CoV-2 și a organizării defectuoase
  a traseelor.
 5. Discriminarea negativa a pacienților oncologici față de pacientii infectati cu Covid,
  ultimii avand prioritate ca și cum cancerul nu este prioritar și nu ar trebui tratat
  specific, la timp și fără amânări dat fiind natura iminenta a bolii !!!
 6. Vaccinarea pacienților oncologici, între incertitudine și adevăr.
  Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
  A fost înființată în anul 2005 din necesitatea ca toți cei care luptă împotriva cancerului să devină o forță cu o voce
  puternică. FABC este interfața între organizațiile membre și instituțiile statului,
  instituțiile europene implicate în sănătate, precum și organizațiile europene şi internaționale similare. FABC
  reprezintă interesele a peste 75.000 de membri în întreaga țară, pacienți, supraviețuitori și voluntari.
  FABC este o federație formată din 26 de asociații care activează pe plan local la nivelul județelor.
  Misiunea FABC este de a face lobby şi advocacy activ pentru promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor
  pacienților cu cancer, implementarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului acestei maladii.
  Colaborarea Novartis cu asociațiile de pacienți reunite sub emblema Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
  s-a bazat întotdeauna pe convingerea noastră că avem responsabilitatea cunoașterii dificultăților reale ale
  pacienților pentru care exista soluții terapeutice în portofoliul Novartis.
  Această responsabilitate începe de la asigurarea unui acces real la terapiile disponibile din portofoliul companiei
  și se menține pe întreg parcursul pacientului până la atingerea rezultatului medical. Pentru acest motiv,
  securizarea accesului pacienților la terapiile din portofoliu, la analizele specializate pe care le finanțam sau la
  programele de suport pe care le oferim pacienților, sunt modul nostru de a ne poziționa ca partener integru,
  echitabil și transparent, atât in relația cu asociațiile de pacienți, dar și ca partener al autorităților ce activează în
  sistemul de sănătate din România.
  Vom continua să depunem toate diligențele pentru ca anul acesta să se concretizeze cât mai multe dintre
  proiectele Novartis dezvoltate în folosul pacienților și, pentru asta, ne bazăm în permanență pe deschiderea la
  dialog a tuturor partenerilor implicați.