APMGR salută decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și a Ministerului Sănătății (MS) de a asigura accesul crescut al pacienților la medicamentele biologice, prin facilitarea accesului la medicamente biosimilare.

Acest lucru se va realiza prin introducerea art. 159 alin. 1-3 din Contractul Cadru (COCA), măsură ce va fi implementată începând cu luna iulie a acestui an.

Această măsură poate genera o optimizare bugetară în valoare totală de 27,9 milioane euro în perioada 2023-2026. (IQVIA 2023)

Optimizarea generată de medicamentele biosimilare pe perioada 2023-2027,  pentru moleculele care își pierd exclusivitatea este de 105 milioane euro, 60% din această sumă fiind reprezentată de aria terapeutică oncologie.

Conform ‘’IQVIA  Biosimilars competition in Europe 2020’’, până în anul 2030, aproximativ 100 de molecule biologice își vor pierde dreptul de exclusivitate, iar o adopție corectă a medicamentelor biosimilare poate genera optimizări bugetare de 40 miliarde euro la nivel european.

Medicamentele biosimilare au o mare însemnătate strategică pentru guverne, în primul rând pentru că favorizează un acces mai mare al pacienților la medicamente, precum și pentru că generează optimizare bugetară, cu care CNAS va putea compensa mai multe medicamente noi.

Sustenabilitatea sistemului de sănătate este o provocare pentru multe guverne europene, inclusiv al României. Îmbătrânirea populației, creșterea incidenței bolilor cronice, creșterea poverii acestor boli, costul ridicat al noilor medicamente pun presiune pe bugetele de sănătate din întreaga Europă.

La 15 ani de la aprobarea primului medicament biosimilar în Europa, s-a ajuns astăzi la mai mult de 2 miliarde de zile de tratament cu experiență clinică în deplină siguranță și eficiență.

Mai mult, din momentul în care medicamentele biosimilare au fost disponibile, sistemele de sănătate din țările membre UE au beneficiat de o optimizare bugetară de 18 miliarde EURO (sursa: The impact of biosimilar competition in Europe, IQVIA, 2021).

Salutăm inițiativa CNAS și MS, care prin măsura propusă în Contractul Cadru art. 159 alin. 1-3, conștientizează că România trebuie să profite de această oportunitate pe care medicamentele biosimilare o oferă.

Prin această măsură, CNAS solicită atingerea unei cote de 50% medicamente biosimilare din prescrierile pe o anumită moleculă, model care se regăsește în multe țări membre UE, ce a generat un acces crescut al pacienților la terapii valoroase și optimizare bugetară.

De exemplu, Germania a stabilit cote pentru prescrierea medicamentelor biosimilare începând cu 50% (în funcție de land), astfel obținând pentru molecula adalimumab o optimizare bugetară de peste 1 miliard euro. (Sursa IQVIA)

Un exemplu concludent este pegfilgrastim (utilizat în oncologie), unde în perioada de exclusivitate erau administrate cca 7.000 cicluri de tratament pe an, în vreme ce în prezent sunt administrate anual peste 50.000 cicluri de tratament, preponderent cu medicamente biosimilare cu costuri mai mici.

Astfel, încurajăm inițiativa CNAS și MS ca fiind soluția de care au nevoie atât pacienții pentru un acces crescut, cât și bugetul pentru compensarea medicamentelor.