Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei

Comunicat de presă

România înregistrează progrese vizibile în controlul tuberculozei, aplicând strategiile globale ale OMS pentru stoparea acestei boli.

Pe 24 martie 2009, cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Tuberculozei, România marchează 6 ani de reducere consecutivă a incidenţei acestei boli.

În dispensarele TB de pe teritoriul României, în anul 2008 au fost înregistrate un numar de 23.183  de cazuri noi şi recidive TB.  
 Scăderea cea mai pronunţată s-a petrecut pe seama cazurilor noi: în anul 2008- 19.108 cazuri noi, comparativ cu 19.495  în anul 2007, iar recidivele au avut un ritm de scădere mult mai lent, deşi constant: 4.075 în 2008 şi  4.152 în 2007. Prin aceste rezultate, România se aliniază cu succes la tendinţa pozitivă de stopare şi de reducere a incidenţei acestei boli, înregistrată şi în alte ţări din Europa şi din lume.

Conform datelor furnizate de Programul Naţional de Control al Tuberculozei, din cadrul Institutului de Pneumologie Marius Nasta, în anul 2008 cifrele provizorii indică o incidenţă globală de 107,8%000 comparativ cu 109,8%000 în 2007.

 Tuberculoza reprezintă un fenomen complex, cu implicaţii medicale şi sociale importante, iar victoria asupra acestei boli nu poate fi decât printr-o luptă comună.
Această zi marchează totodată importanţa parteneriatului între organizaţiile implicate în controlul tuberculozei – instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale.

Tuberculoza reprezintă una dintre problemele de sănătate publică cărora Ministerul Sănătăţii, prin Programul Naţional de Control al Tuberculozei, le acordă atenţie maximă. În contextul plasării României în zona  cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei din regiunea europeana a WHO, este prioritar ca forurile politice să acorde o importanţă sporită acestui subiect. Sistemul de sănătate din România este conştient de  responsabilitatea care îi revine în lupta cu tuberculoza şi de importanţa susţinerii intervenţiilor care vor reduce în continuare incidenţa acestei boli, limitând totodată riscurile de apariţie a tulpinilor rezistente la tratament.

Dr. Ion Bazac, Ministrul Sănătăţii, a declarat: “În România sunt asigurate toate condiţiile necesare pentru a ne încadra în realizarea obiectivelor WHO privind stoparea endemiei actuale reprezentată de reemergenţa mondială a tuberculozei. A fost creat contextul favorabil de colaborare multisectorială din partea tuturor segmentelor socio-economice ale societăţii româneşti şi disponibilitatea clar exprimată pentru informare, educare şi comunicare.”

Programul Naţional de Control al Tuberculzei din România s-a bucurat permanent de susţinere şi suport financiar atât din partea Guvernului României, cât şi din partea altor organizaţii internaţionale. Prin eforturi concertate, România a reuşit ca la sfârşitul anului 2008 se pot demonstra următoarele rezultate semnificative:
•    Scăderea mortalităţii prin tuberculoză: de la 11,3%000 în 1995, la 9,6%000 în 2004 şi respectiv 7,8% 000 în 2006;
•    Acoperirea 100% a beneficiarilor  strategiei DOTS (care presupune tratamentul direct observat al pacienţilor cu tuberculoză);
•    Realizarea unei rate de detecţie a tuturor cazurilor de TB de aproximativ 80%, peste ţinta de 70% stabilită de OMS.

Începând cu anul 2007, România face parte, alături de alte 17 ţări (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Moldova, România, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ukraine şi Uzbekistan), din Planul de Stopare a TB în 18 Ţări Înalt Prioritare din Regiunea Europeană a OMS, 2007-2015, iniţiat de Biroul Regional OMS pentru Europa. Costul total de implementare a Planului este de 14,8 miliarde USD, cu o nevoie de finanţare suplimentară de 8 miliarde USD.  

Rata MDR-TB în România este mai mică decât a altor ţări din zona de est a Regiunii Europene a OMS. România a început să ia măsuri cu privire la depistarea şi tratarea cazurilor de MDR-TB încă de la semnalarea problemei rezistenţei la tratament în zonă, de către OMS. În România funcţionează de peste 3 ani două centre special dedicate tratamentului pacienţilor cu MDR-TB, la Bucureşti şi Bisericani. Acestea au fost renovate şi dotate conform tuturor standardele actuale privind tratarea acestei forme de boală.

România îşi propune ca pe viitor să continue şi să intensifice activităţile de combatere a tuberculozei, aplicând strategiile agreate la nivel internaţional sub egida OMS. O atenţie deosebită este şi va fi acordată problemei tuberculozei rezistente la tratament – iar în acest sens sprijinul politic şi susţinerea financiară sunt extrem de importante. Scopul Parteneriatului Stop TB la nivel mondial este ca până în 2015 să reducă la jumătate prevalenţa şi numărul de decese prin tuberculoză, comparativ cu anul 1990. Parteneriatul Stop TB îşi propune eliminarea TB ca problemă de sănătate publică până în anul 2050. În acest context, Conf. Dr. Constantin Marica, coordonatorul PNCT este optimist cu privire la evoluţia TB în România,  “ Deja România a făcut progrese vizibile în controlul tuberculozei: au fost dotate laboratoare şi instruit tot personalul medical, tratamentul direct observat funcţionează acum în toată ţara, au fost create centre speciale pentru a trata bolnavii cu tuberculoză rezistentă la tratament. Sunt convins că şi în viitorii ani vom asista la reducerea în continuare a incidenţei şi mortalităţii prin această boală”.