1Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balș” Bucureşti lansează proiectul predefinit RO 19.02 – Ȋmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO 19 „Iniţiative în sănătatea publică” având ca operator de program – Ministerul Sănătăţii din România.

Prin intermediul Granturilor SEE (Spațiul Economic European) Norvegia contribuie la reducerea diferenţelor de ordin social şi economic şi consolidează relaţiile biletarale cu ţările beneficiare din Europa. Norvegia colaborează îndeaproape  cu UE prin intermediul Acordului încheiat în cadrul Ariei Economice Europene.

Pentru perioada 2009-2914, contribuția Norvegiei se ridică la  valoarea de 1,7 miliarde de Euro. Fondurile sunt puse la dispoziţia organizaţiilor non-guvernamentale, instituţiilor de cercetare şi academice, sectoarelor publice şi private din cele mai noi 12 state membre ale Uniunii Europene dar şi pentru Grecia, Portugalia şi Spania. Datorită unei bune colaborări cu entitățile norvegiene, perioada de implementare a activităţilor poate fi prelungită până în anul 2016.

Ariile principale de suport sunt: protecţia mediului şi schimbarea climatică, cercetarea şi acordarea de burse, societatea civilă, sănătatea şi dezvoltarea copilului, egalitatatea de gen, justiţia şi patrimoniul cultural.

Obiectivele principale ale Proiectului predefinit RO 19.02 “ Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA și a Hepatitei B și C in România sunt:

  • Realizarea unui studiu la nivel național privind atitudini, mentalități, comportamente în rândul populației generale în domeniul HIV/SIDA , hepatita B și C (HVB, HVC) ;
  • Campanie naţională de Informare, Educare, Comunicare în domeniul HIV, HVB, HVC având și o focalizare specială pe consumatorii de droguri injectabile;
  • Realizarea unui screening național precum și a unui registru electronic național ce va conține înregistrarea pacienților cu hepatită;
  • Asigurarea continuității programului de schimb de seringi   pentru utilizatorii de droguri injectabile;
  • O atenție specială se va acorda populației de etnie rromă în cadrul tuturor acestor obiective

Ȋn proiect se vor investi aproximativ 1.300.000 de euro, finanțare majoritară prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, la care  se adaugă contribuția de 15% din partea statului român.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani , începand cu 1 mai 2014 până la 30 aprilie 2016. Promotorul Proiectului este Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, care va lucra în parteneriat cu un consorțiu format din 4 organizații neguvernamentale de profil: Asociația Română Anti SIDA (ARAS), Fundația ”Parada”, Romanian Harm Reduction Network (RHRN), Alianța de Luptă Ȋmpotriva Adicțiilor și Toxicomaniilor (ALIAT).

„Numărul infecțiilor cu HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) în România a crescut în mod dramatic în perioada 2007-2013, de la 4% în 2007 la 30,6% în 2012 și 29,23% în 2013. Pentru a preveni un val epidemic HIV în rândul UDI, vom lucra direct cu profesioniştii în harm reduction şi cu grupurile vulnerabile, dar vom continua informarea şi în rândul populaţiei generale cu privire la infecţia HIV/SIDA, HVB, HVC ” spune Dr. Mariana Mărdărescu șeful Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea infecției cu HIV și SIDA din INBI Prof. Dr. Matei Balș.

Ȋn ultimii 2 ani, 30% dintre persoanele nou diagnosticate cu HIV în România s-au infectat prin consum de droguri injectabile. Conform noii metodologii de estimare folosită de Agenţia Naţională Anti Drog, în anul 2012 în Bucureşti trăiau 10.583 de consumatori de droguri injectabile. Persoanele dependente de droguri se confruntă şi cu alte probleme de sănătate. Astfel, peste 80% dintre ei au hepatită cu virus C și un număr semnificativ au tuberculoză şi probleme de sănătate mintală, mulți dintre consumatori fiind încă nediagnosticați.

Persoanele afectate de aceste infecţii se confruntă cu o serie de probleme sociale :

  • Discriminare din partea comunităţii;
  • Rată crescută a şomajului sau lipsa unui venit lunar constant;
  • Dificultăţi în asigurarea nevoilor de bază şi accesului la serviciile de  sănătate;
  • Oboseală terapeutică, mulţi dintre ei înterupând tratamentul;
  • Consecinţa întreruperii tratamentului este instalarea rezistenţei la tratament, ceea ce duce la creşterea costurilor terapeutice;

Scopul final al proiectului este de a controla infecţiile HIV, hepatita B, hepatita C în rândul populaţiilor cu risc prin asigurarea unor servicii optime de screening/diagnosticare, ceea ce va contribui la consolidarea calităţii vieţii şi a sănătăţii acestor populaţii.

Astfel, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 dar şi la implementarea Strategiei Naţionale pentru Sănătate 2014-2020.

“Infecţia HIV esteuna dintre cele mai grave boli infecţioase cu numeroase consecinţe atât pentru persoana infectată, cât şi pentru societate. Eforturile bilaterale de a reduce impactul infecţiei pot duce la un număr important de intervenţii de succes. În timp ce în Norvegia ratele de îmbolnăvire sunt relativ scăzute şi constante în rândul populaţiilor ţintă (UDI), în România, apariția acestor afecțiuni printre utlizatorii de droguri injectabile are un trend ascendent îngrijorător. Cooperarea şi schimbul de practici şi experienţă pot duce la rezultate îmbunătăţite în intervenţiile de sănătate şi la parteneriate eficiente între Norvegia şi România.“  mai declară Dr. Mioara Predescu – coordonatorul proiectului.