În perioada 19-20 decembrie are loc, la Bucureşti, conferinţa prilejuită de finalizarea Programului de Cooperare Româno-Elveţian în domeniul Reformei Sistemului de Sănătate.

Conferinta este organizată de Ministerul Sănătăţii Publice impreuna cu Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, cu sprijinul logistic al Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate şi Fundaţia CRED.
Programul de cooperare româno-elveţian, demarat în 1994, a vizat obiective de larg interes la nivel naţional, printre cele mai importante proiecte implementate în cadrul acestui parteneriat numărându-se:
• REMSSY – Reabilitarea Sistemului Serviciilor Medicale de Urgenţă – proiect demarat în 1994 şi implementat în
perioada 2003-2007(ultimele 2 etape – REMSSy 3 şi 4) de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS)
• RONEONAT – Modernizarea Structurilor şi Serviciilor Medicale din Domeniul Neonatologiei, proiect implementat de
Institutul Elveţian Tropical – Centrul Elveţian pentru Sănătate Internaţionala şi Fundaţia CRED (Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate) în perioada 2003-2007.

Pentru atingerea obiectivului de creştere a accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă de calitate în ţara noastră şi a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care se adresează serviciilor medicale de urgenţă, următoarele activităţi au fost implementate în perioada 2003-2007 în cadrul proiectuui REMSSy:
• Suport pentru dezvoltarea resurselor umane în asistenţa medicală de urgenţă pentru sprijnirea programelor de
educaţie medicală atât de bază (rezidenţiat) cât şi continuă atât în timpul cât şi după încheierea programului REMSSy 4
• Oferirea de cursuri de educaţie medicală continuă pentru personalul medical din serviciile de urgenţă
• Sprjinirea implicării active a profesioniştilor din urgenţă la nivel local, naţional şi internaţional în toate aspectele
privind formarea, certificarea şi definirea specialităţii.
• Dezvoltarea de standarde, protocoale şi mecanisme de asigurare a calităţii serviciilor de urgenţă în cele 14
judeţe implicate în programul REMSSy şi diseminarea de bune practici la nivel naţional
• Consolidarea calităţii serviciilor medicale de urgenţă oferite în cele 63 de spitale de urgenţă prin creşterea
performanţei şi capacităţii organizaţionale şi funcţionale de a primi, instala şi utiliza eficient echipamentul achiziţionat de Ministerul Sănătăţii Publice prin împrumutul Băncii Mondiale şi BERD
• Promovarea unor servicii inovative de asistenţă de urgenţă prespitalicească prin implicarea comunităţii.
Proiectul RoNeonat a fost implementat în perioada 2003-2007, având ca obiectiv principal modernizarea structurilor şi serviciilor din domeniul neonatologiei, cunoscut fiind faptul că mortalitatea neonatală şi infantilă în România are unul din cele mai ridicate niveluri din Europa.
Principalele activităţi prin care Proiectul „RoNeonat” a contribuit la îmbunataţirea calităţii serviciilor în neonatologie sunt:
• Creşterea capacităţii resurselor umane prin organizarea unui program de formare medicală continuă la nivel
naţional;
• Procurarea de echipamente adecvate şi îmbunătaţirea infrastructurii în maternitaţile din cele două regiuni pilot;
• Susţinerea colaborării cu specialiştii din obstetrică-ginecologie şi chirurgia infantilă;
• Dezvoltarea de protocoale şi ghiduri de practică în neonatologie şi obstetrică; promovarea serviciilor oferite în rândul populaţiei;
• Urmarirea post-tratament şi direcţionarea cazurilor către servicii conexe de tratament şi reabilitare.
În plus, s-au realizat mai multe centre regionale de terapie intensivă neonatală care colaborează acum cu centre similare din alte ţări ale UE şi pot constitui modele pentru centre din alte ţări non-UE care dezvoltă programe similare.

 

19 decembrie 2007